Нашите Ферми

Нашите Ферми

В момента Тераагро притежава две овцеферми с основно ремонтирани обори в селата Ряховците и Душево, близо до Севлиево, Габровска Област. Фермата в Ряховците понастоящем има 350 овце, а тази в Душево 450. Двете ферми се очаква да имат по 500 овце всяка и няколко стотин агнета до края на 2013 година. Нашият бизнес план очертава да имаме четири ферми с 3000 овце майки в тях до края на 2014 г. През юни месец 2012 г. фирмата закупи още една стара овцевъдна ферма в село Дъбрава, Ловешка областр на около 15 км от другите две ферми. Намира се на около само 2 км от главния път София – Варна и има множество декари, добри по качество пасища в непосредствена близост. Възнамеряваме да наемем 1200 декара  общински пасища. Фермата понастоящем е в процес на ремонт и обновление и възнамеряваме да започнем да отглеждаме 1000 овце през април 2013 г. През декември месец 2012 г. ТерраАгро придоби още една овцеферма, намираща се с. Крамолин, община Севлиево. Тази ферма има пет обора с обща площ 2600 кв/м и хиляди декари добри пасища в непосредствена близост. Два от оборите са в добро състояние и възнамеряваме да започнем отглеждането на няколко стотин овце майки в тях от месец април 2013 г. Както и във фермата в Дъбрава ние планираме да имаме 1000 овце в нея до края на 2013 г.